Orice ar fi, ascultă de Dumnezeu! (2)
luni, 20 noiembrie

„[...] nici nu mai trăgeam nădejde [...]” (2 Corinteni 1:8)

Iov descrie răsplata ascultării: „Dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zilele în fericire” (Iov 36:11). Ioan adaugă: „Orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui” (1 Ioan 3:22). Dar Pavel descrie costul ascultării: „În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu, care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă” (2 Corinteni 1:8-10).

Observă cuvintele „El ne-a izbăvit... ne izbăvește... ne va mai izbăvi încă”. Dumnezeu nu l-a scos pe Pavel din necazul său, ci a mers cu el în necaz și l-a trecut prin el. Tu spui: „Dar I-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să înțeleg situația și El nu a făcut-o”. Dumnezeu nu ne datorează o explicație, dar ne promite o strategie de ieșire. „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda” (1 Corinteni 10:13). Așadar, cuvântul pentru astăzi este – orice ar fi, ascultă de Dumnezeu.

Vrem să-ți dăruim un cadou!
Solicită-ne broșura Mesajul de azi aici, iar noi o vom trimite gratuit la tine acasă!