Evită autoexaminarea nesănătoasă (2)
miercuri, 24 noiembrie

„Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui!” (Luca 12:37)

Când te autoexaminezi, te poți întreba: „Cum rămâne cu aceste versete care ne spun în mod special să «veghem»? Nu înseamnă să avem mereu un ochi ațintit asupra noastră?”

Este o întrebare bună, așa că hai să ne uităm la câteva pasaje biblice despre „veghere”. În Marcu 13:34-37, citim: „Un om plecat într-altă ţară, [...] își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheaţi dar, pentru că nu știţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineaţa [...] ca nu cumva [...] să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: «Vegheaţi!»”

Ceea ce Isus ne învață aici este exact opusul concentrării asupra sinelui. Portarul nu trebuia să vegheze asupra propriei persoane, ci întoarcerea stăpânului. Isus se așteaptă să uităm de noi înșine, să lucrăm cu conștiinciozitate pentru Împărăția Lui, să veghem și să fim pregătiți pentru revenirea Lui. El a spus: „Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească”. Departe de o obsedantă introspecție a sinelui, care te lasă epuizat, descurajat și dezamăgit de sine, Isus vrea să fii entuziasmat și implicat în lucrarea Sa de aici, de pe pământ, să veghezi în mod activ la revenirea Domnului și Regelui tău. „Priviți la Mine [nu la voi înșivă!] și veți fi mântuiți… Pentru că Eu sunt Dumnezeu și nu există un altul” (Isaia 42:55, traducere după NKJV). Prin urmare, concentrează-te mai mult asupra lui Dumnezeu – și mai puțin asupra propriei tale persoane.