Ești chemat să fii un învingător
joi, 22 iulie

„Celui ce învinge...” (Apocalipsa 2:7, NTR)

Nimic nu devine măreț până când nu biruiește ceva. Pavel scrie: „căci mi s‑a deschis o ușă mare și rodnică, și sunt mulți împotrivitori” (1 Corinteni 16:9 NTR). Ușile mari sunt oportunități care vin cu provocări mari, iar acele provocări îți vor mări credința.

Toată lumea ar cunoaște succesul răsunător, dacă acesta ar veni ușor. Iar dacă toată lumea l-ar cunoaște, atunci nu ar mai fi un succes răsunător. Cum se transformă o omidă într-un fluture? Biruind coconul. Nu ar fi mai ușor să stea în confortul coconului? În unele zile, bătălia este atât de mare, încât omida probabil asta crede. Dar prețul libertății, zborului și descoperirii constă în luptă, dezvoltare și străpungere. Nu există o altă cale.

De ce Și-a trimis Isus ucenicii în furtună pe Marea Galileii? Pentru ca să îi învețe să aibă încredere în El în fiecare circumstanță a vieții. Urma să îi părăsească în curând, așa că a folosit diferite circumstanțe pentru a-i echipa pentru viitor.

Ce încerci să biruiești astăzi? În loc să te plângi de acel lucru sau să Îi ceri lui Dumnezeu să îl îndepărteze de la tine, încearcă să îl privești ca pe o pregătire pentru ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci. Citește următoarele versete: „Fericit este omul care îndură ispita” (Iacov 1:12, NTR). „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții” (Apocalipsa 2:7).  „Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!” (Matei 5:10). „Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine!” (Romani 12:21, NTR). „Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului.” (Efeseni 6:11, NTR). Astăzi ești chemat să fii un învingător.