Îi ceri Domnului un copil?
luni, 22 februarie

„Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam.” (1 Samuel 1:27)

Ana voia atât de mult să devină mamă, încât „se ruga Domnului cu sufletul amărât şi plângea” (versetul 10). Ba chiar a făcut un legământ cu Dumnezeu, promițându-I că, dacă îi va da un fiu, ea îl va „închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui” (versetul 11). Și așa s-a întâmplat. Biblia ne spune: „Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată şi a născut un fiu” (versetul 20).

Același lucru i s-a întâmplat și lui Rut: „Boaz a născut pe Obed, din Rut” (Matei 1:5). Rut era o văduvă săracă atunci când Dumnezeu i l-a scos în cale pe Boaz, proprietarul ogorului pe care ea aduna spice. Ea era dintre neamuri, iar el era evreu, așa că legea le interzicea să se căsătorească. Dar Dumnezeu a îndepărtat bariera ce stătea între ei, iar din uniunea lor s-a născut un băiat pe care l-au numit Obed. El a fost strămoșul împăratului David și apoi al Domnului nostru iubit Isus.

Dumnezeu a spus: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu pentru Mine?” (Ieremia 32:27, NTR). Dacă nu ești sigur pe răspunsul la această întrebare, iată-l: „Stăpâne Doamne, Tu ai făcut cerurile şi pământul prin puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins. Nimic nu este prea greu pentru Tine!” (versetul 17).

Dacă Îi ceri Domnului un copil, stai tare pe versetele acestea și crede-L: „Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra! […] Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El!” (Psalmul 37:4-5, 7).