Binecuvântări condiționate
joi, 29 iulie

„Dacă vei asculta cu stăruință de vocea Domnului… toate aceste binecuvântări se vor revărsa peste tine.” (Deuteronom 28:1-2, traducere din NKJV)

Multe dintre binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiționate: „Ascultă cu stăruință… toate poruncile Sale”. Când pui în acțiune Cuvântul lui Dumnezeu, primești binecuvântarea Lui.

Orbul Bartimeu cerșea atunci când Isus a trecut pe lângă el. Așa că el a strigat: „Doamne, dacă aș putea vedea” (Marcu 10:51, traducere după KJV). El știa că binecuvântarea lui Dumnezeu nu venea în mod automat, dar îi era la îndemână.

Într-un episod din desenul animat Peanuts, Charlie Brown trage cu arcul. Pe lângă un arc și o săgeată, mai are cu el o pensulă și o găleată cu vopsea. Țintește, trage și oriunde se înfinge săgeata, marchează în jurul ei o țintă. Când Lucy îl întreabă pe Charlie despre acest lucru, el îi răspunde: „Astfel nimeresc de fiecare dată ținta!”

Un scriitor a scris următoarele: „Acesta este modul în care trăiesc unii creștini… oriunde se întâmplă să ajungă săgeata vieții, declară că aceea era de fapt destinația lor. Cât de mult îți dorești binecuvântările lui Dumnezeu? Cât de dedicat ești? Dorințele pe care Dumnezeu le-a pus în duhul tău și scopurile pe care El le stabilește în Cuvântul Său nu se vor împlini automat, dar pot fi realizate.

Unu: trebuie să stabilești o fundație solidă, fiind înrădăcinat în Cuvântul lui Dumnezeu.

Doi: așteaptă-te să crești pas cu pas. Pavel spune: «Umblă în pașii… credinței» (Romani 4:12, traducere după NKJV). Rezultatele nu vor apărea peste noapte, dar vor veni și vei vedea răsplata stăruinței tale.

Trei: țintește sus, așteaptă tot ce este mai bun de la Dumnezeu și fi dispus să Îi dai Lui ce este mai bun din tine. Petru spune: «Dați‑vă toată silința să adăugați la credința voastră virtutea… cunoașterea... înfrânarea… răbdarea... evlavia… dragostea frățească… dragostea» (2 Petru 1 5:7, NTR).”