Prezența lui Dumnezeu ne deosebește
luni, 3 august

„Vei merge Tu cu noi şi […] prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău.” (Exod 33:16)

Lumea se așteaptă de la creștini să fie diferiți de cei care nu declară că Îl cunosc pe Isus, și așa ar și trebui să fie. Credincioșii ar trebui să fie un exemplu de slujire și dragoste. Isus a spus: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35).

În Vechiul Testament, când poporul a încălcat legământul cu Dumnezeu închinându-se unui vițel de aur, Moise L-a rugat pe Dumnezeu să nu renunțe la ei. Și argumentul lui a fost acesta: „Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău […]?” Israelul era un popor unic între toate națiunile datorită manifestării prezenței lui Dumnezeu între ei, de-a lungul călătoriei lor.

Prezența lui Dumnezeu ar trebui să te facă și pe tine deosebit! Când Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Eu sunt cu voi în toate zilele” (Matei 28:20), El Și-a manifestat prezența prin Duhul Sfânt, care a locuit în ei și le-a dat putere. În așa fel s-a manifestat prezența Lui în ei, încât dușmanii lor au spus despre ei că „au răscolit lumea” (Fapte 17:6). Însă, după cum bine spunea pastorul și autorul Mark D. Roberts, „asta nu ne dă nouă dreptul să ne mândrim sau să ne lăudăm. Prezența lui Dumnezeu este o expresie a harului Său, nu a vredniciei noastre. De fapt, tocmai încrederea noastră în prezența lui Dumnezeu ne dă convingerea că am fost chemați să Îl slujim în orice situație de viață. Tot ea ne dă curajul să trăim potrivit cu legile Împărăției Lui, […] să îi slujim pe ceilalți în Numele Lui; […] dacă Dumnezeu este cu noi și de partea noastră, de ce am avea să ne temem?”

Azi, mulțumește-I lui Dumnezeu pentru prezența Sa în viața ta și ia decizia să nu o consideri niciodată ceva ce ți se cuvine.