O întâlnire în văzduh
miercuri, 1 iulie

„Apoi, noi […], care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh.” (1 Tesaloniceni 4:17)

Biblia ne relatează cum se va desfășura cea de-a doua venire a lui Cristos: „Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte” (versetele 16-18).

A doua venire a lui Cristos va fi inaugurată de sunetul de trâmbiță al unui arhanghel. Atunci mormintele și mările își vor da morții lor. „Cristos […] Se va arăta a doua oară […] ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă” (Evrei 9:28). Evenimentul acesta va fi văzut de întreaga omenire – „orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). De la Adam și până la copilul născut în clipa în care va suna trâmbița, toți oamenii vor vedea cu ochii lor momentul revenirii lui Cristos. Dar nu toți se vor bucura. „Cei nepregătiți de pe întreg pământul vor scoate țipete de jale când Îl vor vedea pe Fiul Omului coborând cu mare slavă din ceruri” (Matei 24:30, traducere după MSG).

În Cer nu ajungi din întâmplare, ci prin alegere. Și Dumnezeu îți va onora alegerea. Cei care Îl recunosc pe Cristos ca Mântuitor al lor vor învia și vor sărbători cea mai măreață reuniune de familie din toate timpurile.

Tu vei merge în Cer? Dacă nu ești sigur, nu lăsa să treacă ziua de azi fără să îți pui încrederea în Cristos și să-L primești ca Domnul și Mântuitorul tău.