Ca să te înalți trebuie să cobori
miercuri, 11 septembrie

„[El] S-a smerit.” (Filipeni 2:8)

Ierusalimul era înconjurat de ziduri și una dintre intrările în cetate era prin Poarta Văii. Când Neemia a reconstruit zidurile, ni se spune că „locuitorii […] au restaurat Poarta Văii” (Neemia 3:13, NTR). În viața de creștin trebuie să avem un loc atât pentru experiențele de pe „vârful muntelui”, cât și pentru cele din „vale”.

Să ne uităm la un alt pasaj biblic bine cunoscut: „Cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii [înălțare]; aleargă, şi nu obosesc [accelerare]; umblă, şi nu ostenesc [anduranță]” (Isaia 40:31). Iar când nu ai puterea să faci niciunul dintre aceste lucruri, Pavel spune: „După ce aţi înfăptuit totul […] staţi fermi” (Efeseni 6:13-14, NTR). Există câte un moment în viața ta pentru toate aceste experiențe și trebuie să le primești cu brațele deschise. Biblia spune că Isus „S-a smerit […]. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult” (versetele 8-9). Luca spune la un moment dat că Isus „a luat pâinea; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o” (Luca 24:30). Binecuvântare și frângere – acesta este în continuare tiparul lui Dumnezeu. De ce? Ca să poți să primești binecuvântările Lui și să rămâi smerit. Ai o problemă când ești mai preocupat de imaginea ta decât de nevoia ta de Dumnezeu. De aceea îngăduie El să treci prin situații în care ajungi să fii complet dependent de El. Trebuie să fii luat, binecuvântat și frânt înainte de a putea fi dat ca să slujești altora. În Împărăția lui Dumnezeu, ca să te înalți trebuie să cobori!