Roagă-te pentru „cuvintele potrivite”
vineri, 14 iunie

„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har.” (Coloseni 4:6)

Roagă-te așa: „Doamne, vreau să Te rog împreună cu psalmistul David: «Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele» (Psalmul 19:14). Îmi dau seama că vorbele pe care le rostesc au o putere extraordinară – atât în viața mea, cât și în relațiile mele. Cuvântul Tău spune: «Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii» (Proverbe 18:21). Învață-mă să rostesc întotdeauna cuvinte după Cuvântul Tău și care Îți aduc slavă.

Ajută-mă să am grijă să rostesc vorbe care să îi înalțe pe alții, nu să îi doboare, care să îi zidească, nu să îi critice, vorbe spuse cu dragoste și în adevăr, nu distorsionate de propriile mele dorințe și așteptări, vorbe care aduc încredere și nu descurajare. Dacă am spus cuvinte negative sau grele despre cineva, iartă-mă. Nu mă lăsa să spun cuvinte care dor, sau care îi lovesc pe alții în vreun fel. Vreau să arăt bunătate prin felul în care vorbesc și să am o limbă înțeleaptă, care aduce vindecare și binecuvântare (vezi Proverbe 12:18). Ajută-mă să am suficientă credință în stăpânirea Ta peste viața mea încât să pot face «toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli» (Filipeni 2:14).

Ajută-mă să nu spun lucruri negative despre mine însumi. Și ori de câte ori aș vrea să rostesc un cuvânt critic, ajută-mă să mă opresc imediat și să închid gura. Cuvântul Tău spune: «Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.» Vreau ca și azi cuvintele mele să Te onoreze și să Te glorifice pe Tine. În numele lui Isus mă rog. Amin.”