Fă tot ce poți ca să rezolvi problema
November 16. Friday

 „Du-te întâi de împacă-te […] degrabă.ˮ (Matei 5:24-25)

 

Talentele tale par să nu fie recunoscute și primite? Ai un anumit talent, dar Dumnezeu nu pare să te binecuvânteze cu succes? S-ar putea ca problema să fie aceasta: „Dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul […] şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă degrabăˮ (versetele 23-25). Nu te lăsa condus de orgoliul tău rănit, ci de Cuvântul lui Dumnezeu. Poate vei spune: „Persoana cu care am avut problema nu mai este, dar eu sunt în continuare măcinat.ˮ Citește următoarele pasaje: 1) „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănitˮ (Iacov 5:16). 2) „Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinuteˮ (Ioan 20:23). Vorbește despre sentimentele acestea cu o persoană vrednică de încredere. Rugați-vă împreună și mărturisește-ți deschis greșelile și vina pe care o simți. Rugăciunea și prezența unui prieten care să te susțină pot să îți aducă pacea pe care o cauți.

După ce l-a ucis pe Urie, soțul iubitei lui, David a fost copleșit de vinovăție și a căutat iertarea lui Dumnezeu. Însă Urie nu mai era acolo să îi asculte mărturisirea – era mort de aproape un an. Așa că David a apelat la profetul Natan și și-a vărsat inima înaintea lui, spunând: „Am păcătuit.ˮ Natan l-a ascultat cu răbdare și apoi i-a spus: „Domnul îţi iartă păcatulˮ (2.Samuel 12:13). Urmează exemplul lui David, apoi treci peste problema aceea și mergi mai departe.