În adâncul inimii (1)
duminică, 1 decembrie

„El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16)

Îți amintești de cinele în familie fără telefoane mobile? Când toți membrii familiei se bucurau unii de compania celorlalți fără a fi întrerupți de tehnologie? Suntem o generație care e pe cale să uite arta comunicării și a intimității, iar lucrul acesta ne afectează și timpul de părtășie personală pe care îl petrecem cu Dumnezeu. Cu toate că Isus a umblat pe pământ cu mult înainte de era tehnologiei înalte, și El era la mare căutare; mulțimile Îl urmăreau peste tot, la orice oră din zi și din noapte. Iar Scriptura ne spune că „dis-de-dimineaţă, când încă era foarte întuneric, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo” (Marcu 1:35, NTR). Isus Își făcea timp să stea singur în prezența Tatălui Său. E nevoie de disciplină spirituală ca să stai liniștit și să asculți; să te desprinzi în mod deliberat de zgomotul și agitația vieții. Dar dacă ne facem un obicei din asta, vom găsi împlinire într-o părtășie strânsă cu Duhul Sfânt care locuiește în noi.

Investește câteva minute în citirea capitolelor 14-16 din Ioan și lasă-ți duhul să absoarbă mesajul lui Isus. Observă că Isus vrea ca ucenicii Lui să aibă pace și le oferă drept mângâiere gândul că nu vor fi niciodată singuri. Acestea sunt toate binecuvântări de care vrea să avem și noi parte. Întrebare: Cum poți găsi pacea și mângâierea aceasta? Răspuns: Printr-o lucrare săvârșită în adâncul inimii tale, pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine.

Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” Acesta s-ar putea să fie cel mai bine păstrat secret al creștinismului: că Duhul Sfânt este disponibil și că El locuiește în fiecare credincios, asigurându-ne tot ce avem nevoie pentru a face față dificultăților și oportunităților vieții. „Mângâietorul” a fost promis de Fiul, trimis de Tatăl, iar azi El este al nostru prin credință. Acceptă-L, încrede-te în puterea Lui, experimentează pacea Lui și urmează călăuzirea Lui.