Rugăciune pentru cunoașterea voii lui Dumnezeu
miercuri, 17 iulie

„Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau.” (Psalmul 139:16)

Psalmistul scrie: „Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule!” (versetul 16-17). Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta, roagă-te rugăciunea aceasta: „Doamne, Tu m-ai cunoscut în mod desăvârșit înainte de a mă fi născut și Tu m-ai modelat și m-ai creat cu un scop. Dă-mi o viziune clară a tot ce vrei să faci în și prin viața mea. Am disperată nevoie să înțeleg care este „nădejdea chemării” mele (Efeseni 4:4) și „nemărginita mărime a puterii [Tale]”, care mă va ajuta să împlinesc scopul Tău (vezi 2 Corinteni 9:14).

Arată-mi ce daruri ai pus în mine și cum le pot dezvolta și folosi spre slava Ta (vezi Romani 12:6). Ajută-mă să gândesc lucruri mari și să mă rog cu îndrăzneală (vezi Efeseni 3:20). Vreau să fiu deschis și disponibil pentru orice ai pregătit pentru mine, ca nu cumva să ratez binecuvântările Tale pentru că nu am fost pregătit să le primesc.

Ajută-mă să nu mă țin cu dinții de lucruri și de relații care nu sunt de la Tine. Vreau să fac voia Ta cu toată inima mea (vezi Psalmul 40:8). Numai Tu știi ce și cine este potrivit pentru mine. Ajută-mă să Îți aud vocea și dă-mi harul și curajul să Te urmez încotro mă conduci, chiar și atunci când mă tem (vezi Ioan 10:4). Fie ca dorințele inimii Tale să devină dorințele inimii mele. Ajută-mă să cred mai mult că Tu poți să iei ceea ce am și să înmulțești dincolo de ce mi-aș putea eu imagina. În Numele lui Isus mă rog. Amin.”