Nu lăsa nemulțumirea să se strecoare în inima ta (2)
duminică, 24 martie

„Domnul v-a auzit cârtirile împotriva Lui.” (Exod 16:7, NIV)

Când te plângi, Dumnezeu o ia ca pe un afront personal. Nemulțumirea ta dovedește o lipsă de credință în Cuvântul Său care spu­ne că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28). Biblia spune: „După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în ţara filistenilor, măcar că era mai aproape; căci a zis Dumnezeu: «S-ar pu­tea să-i pară rău poporului, văzând războiul, şi să se întoarcă în Egipt.» Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol” (Exod 13:17-18).

Dumnezeu vede sfârșitul de la început și te duce pe o rută ocolitoare! Odată ce ai ac­ceptat acest lucru, vei putea să încetezi să te mai plângi. Când Israel a cârtit, „Dumnezeu S-a aprins de mânie şi a mistuit o parte din popor” (Numeri 11:1, NLT).

Dr. Dale A. Robbins scrie: „Au refuzat să se încreadă în El că le va purta de grijă, îi va proteja și le va călăuzi viața. Premisa centrală a creștinismului este tocmai faptul că Isus devine stăpân peste împrejurările noastre. Suntem în mâna Lui. Atunci când credincioșii se plâng, nemulțumirea lor devine o acuzație la adresa Domnului căruia I-am încredințat viața noastră și El aude «cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui» (Exod 16:8, NLT).” Când treci prin momente grele, nu te plânge. Slăvește-L pe Dumnezeu în ciuda a tot ce se întâmplă. „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile“ (1 Tesaloniceni 5:18). Mulțumirea este opusul nemulțumirii. Ea exprimă aprecierea pentru tot ceea ce a făcut și promite să facă Dumnezeu și în același timp arată încrederea în capacitatea Lui de a controla totul.

Psalmistul spune: „Adu ca jertfă lui Dumne­zeu mulţumiri, şi … cheamă-Mă în ziua neca­zului, şi Eu te voi izbăvi” (Psalmul 50:14-15).

Recunoștința – și nu cârtirea – Îl convinge pe Dumnezeu să lucreze spre binele tău.